Naši zákazníci

LEAR Corporation, Prešov

FIAT, Tychy, Poľsko

VAP a.s., Prešov ( pre Mercedes)

SB-Inmart, Prešov

MT Troliga, výroba autobusov, Levoča, Prešov

CHARVAT, Zbraslavice, Česká republika

HYDRAFLEX

HANSAFLEX

This is a paragraph. You can use this to communicate content within your page. This is a paragraph.

© Copyright IVANKO Slovakia s.r.o.