Vedenie spoločnosti

riaditeľ:

Ing. Ivanko Ľubomír

mobilný telefón:

0905 659 873

E-mail:

ivanko@ivankoslovakia.eu

  

ekonómka:

Ing. Ivanková Jana

mobilný telefón:

0905 593 216

E-mail:

ivankova@ivankoslovakia.eu

  

pondelok – piatok

7.00 – 16.00

Písomnou formou je komunikácia možná v anglickom, nemeckom, ruskom a maďarskom jazyku.

 IVANKO Slovakia, s.r.o.,  Ruská Nová Ves 65, 080 05 PREŠOV, Slovenská republika

 Tel./Fax: 051 7716 902, 051 7701 209

 E – mail: ivanko@ivankoslovakia.eu

www.ivankoslovakia.eu

This is a paragraph. You can use this to communicate content within your page. This is a paragraph.

© Copyright IVANKO Slovakia s.r.o.