Základné údaje o spoločnosti.


Obchodné meno:

IVANKO Slovakia, s.r.o.

 Identifikačné číslo:

202416924

 Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty:       

SK 202416924

 

Sídlo firmy:

Ruská Nová Ves 65, 080 05 Prešov 5, Slovenská  republika

Predmet podnikania:

kovoobrábanie, výroba a odbyt hydraulických, priemyselných a

špeciálnych hadíc, vývoj a výroba hydraulických koncoviek

História firmy.

1990

Rekonštrukcia budovy a založenie firmy.

1992

Zriadenie montážnych hál, skladov, predajne a kancelárií.

1993

Nákup strojov A 50 CA a A 40 CA,  začiatok výroby koncoviek pre hydraulické hadice.

1993

Modernizácia technológie výroby hadíc, nákup montážnych lisov UNIFLEX ( Nemecko).

1995

Investícia do novej technológie, nákup strojov SAY 6-32.

1997

Rozšírenie výrobných kapacít a začiatok výroby v kooperácii.

2002

Modernizácia technológie výroby, nákup CNC automatov A 52 CNC a A 42 CNC.

2004

Začiatok výroby pre automobilový priemysel.

2004

Modernizácia kancelárskej techniky a elektronickej komunikácie so zákazníkmi.

2005

Za 15 rokov histórie vybudovanie stabilného postavenia na trhu vo svojom segmente.

2007

Zmena firmy na s.r.o. a získanie certifikátu kvality ISO 9001:200 SGS. Kúpa nového 3-osého CNC sústruhu

VICTOR Vturn II-23/60.

2009

Rozšírenie výroby o segment hydraulických valcov ( výroba, predaj, repasácia )

 

This is a paragraph. You can use this to communicate content within your page. This is a paragraph.

© Copyright IVANKO Slovakia s.r.o.