Stránka je vo výstavbe.


Ospravedlňujeme sa za chýbajúce informácie.

Pokúsime sa ich obnoviť v čo najkratšom čase.


 
Toto je záhlaví

Toto je odstavec. Můžete ho využít ke sdělení obsahu na vašich stránkách.

 
Toto je záhlaví

Toto je odstavec. Můžete ho využít ke sdělení obsahu na vašich stránkách.

 
Toto je záhlaví

Toto je odstavec. Můžete ho využít ke sdělení obsahu na vašich stránkách.

 

Toto je záhlaví

Toto je odstavec.

Toto je odstavec.

Toto je odstavec.

Toto je odstavec.

Toto je záhlaví

Toto je odstavec. Můžete ho využít ke sdělení obsahu na vašich stránkách.

Toto je záhlaví

"This is a testimonial. Use it to add credibility to your business."

— Person you are quoting

"This is a testimonial. Use it to add credibility to your business."

— Person you are quoting

Koncepcia kvality.

Kvalita produkcie a s ňou súvisiaca spokojnosť zákazníkov je popri dosiahnutí žiadaných ekonomických výsledkov rozhodujúcim zámerom firmy.

Kvalita výroby je riadená podľa ISO 9001.

Zabezpečenie kvality je pravidelne sledované a vyhodnocované vedením firmy.

Kvalita výrobkov je overená štátnou skúšobňou TSÚ v Piešťanoch a na požiadanie zákazníka je možné k výrobku predložiť atest  kvality.

Firma, na zabezpečenie dodržiavania nepretržitej kvality výroby, využíva služby externého audítora.

Nárast výroby a odbytu v posledných rokoch dokazuje, že investície do nových technológií a najmä dôraz na vysokú kvalitu výroby i služieb  je správna stratégia firmy a umožňuje jej  uplatnenie v širokom rozsahu na trhoch Slovenska i v Európe.

© Copyright IVANKO Slovakia s.r.o.